Trang chủ / Blog / Ban Lãnh Đạo Metrang Coffee cùng đối tác ở Trung Quốc ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

Ban Lãnh Đạo Metrang Coffee cùng đối tác ở Trung Quốc ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa


🌟 Ngày 1/9/2022, Ban Lãnh Đạo Metrang Coffee cùng đối tác ở Trung Quốc ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.
🌏 Kênh Xuất Nhập Khẩu Metrang Coffee đã và đang tiếp tục phát triển thị trường, đưa sản phẩm của Metrang Coffee đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. 🎯
☀️ Đại diện phía Metrang Coffee tham gia ký kết có:
🌈 Mr. LƯƠNG THẾ HÙNG: 𝗖𝗛𝗔𝗜𝗥𝗠𝗔𝗡 & 𝗖𝗘𝗢
🌈 Mr. NGUYỄN VĂN DŨNG: 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥
🌈 Mr. DƯƠNG KHÁNH TOÀN: 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗢𝗙 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗠𝗘𝗡𝗧 & 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗘𝗫𝗣𝗢𝗥𝗧

🤝🤝🤝 Hợp đồng được ký kết thành công tốt đẹp, hướng tới lợi ích bền vững song phương. 👏👏👏