Trang chủ / Blog / CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔNG GIÁM ĐỐC (03/07/2023)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔNG GIÁM ĐỐC (03/07/2023)


Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám Đốc Hùng Metrang 🎂🎂🎂

Tập thể ACE Metrang Coffee kính chúc vị thuyền trưởng đáng kính của Công ty cổ phần cà phê Mê Trang Sức khỏe - Hạnh phúc - Đột phá thành công! 💐💐💐 Trân trọng,